تبلیغات


ت
افتخارات والیبال ایران
افتخارات والیبال ایران


مقام های کسب شده توسط تیم ملی والیبال مردان ایران در جام كنفدراسيون آسيا:

-        مقام اول    2008 تايلند
-        مقام اول   2010 ايران

مقام های کسب شده توسط تیم ملی والیبال مردان ایران دربازیهای آسیایی:

 
-        مقام دوم      1958 توکیو (مردان)
-        مقام سوم     1966 بانکوک (مردان – زنان)
-        مقام پنجم    1970 بانکوک (مردان)
-        مقام چهارم  1970 بانکوک (زنان)
-        مقام پنجم    1974 تهران (زنان)
-        مقام چهارم  1974 تهران (مردان)
-        مقام دوم      2002 کره جنوبی (مردان)
-        مقام ششم    2006 قطر (مردان)
-        مقام دوم    2010 چين (مردان)
 
 
مقام های کسب شده توسط تیم ملی والیبال مردان ایران درمسابقات قهرمانی آسیا :
 
-        مقام پنجم    1991 استرالیا (مردان)
-        مقام پنجم    1993 تایلند (مردان)
-        مقام چهارم  1995 کره جنوبی (مردان)
-        مقام ششم    1997 قطر(مردان)
-        مقام پنجم    1999 تهران (مردان)
-        مقام پنجم    2001 کره جنوبی (مردان)
-        مقام سوم     2003 چین (مردان)
-        مقام ششم    2005 تایلند (مردان)
-        مقام پنجم    2007 اندونزی (مردان)
-        مقام دوم      2009 فیلیپین (مردان)
 
 
 
مقام های کسب شده توسط جوانان ایران درمسابقات قهرمانی آسیا :
 
-        مقام نهم                  1990 تایلند
-        مقام چهارم              1992 تهران
-        مقام ششم                1994 قطر
-        مقام پنجم                 1996 ویتنام
-        مقام اول                   1998 تهران
-        مقام سوم                  2000 تهران
-        مقام اول                   2002 تهران
-        مقام دوم                   2004 قطر
-        مقام اول                   2006 تهران
-        مقام اول                   2008 تهران
-        مقام دوم                   2010 تايلند
 
 
 
مقام های کسب شده توسط جوانان ایران درمسابقات قهرمانی جهان :
 
-        مقام نهم                  1993 آرژانتین
-        مقام نهم                   1997 بحرین
-        مقام هشتم               1999 تایلند
-        مقام ششم                 2003 تهران
-        مقام پنجم                 2005 هندوستان
-        مقام سوم                 2007 مراکش
-        مقام هفتم                2009 هندوستان
-        مقام ششم                2011  برزیل
 
 
 
 
مقام های کسب شده توسط نوجوانان ایران درمسابقات قهرمانی آسیا :
-        مقام اول                  2001 اصفهان
-        مقام دوم                   2003 هندوستان
-        مقام اول                  2005 تهران
-        مقام اول                   2007 تهران
-        مقام اول                   2009 سریلانکا
-        مقام اول                   2010 تهران
 
 
 
مقامهای کسب شده توسط نوجوانان ایران درمسابقات قهرمانی جهان :
 
-        مقام چهارم              1990 دبی
-        مقام نهم                   1993 آرژانتین
-        مقام دوم                  2001 قاهره
-        مقام سوم                  2003 تایلند
-        مقام پنجم                 2005 الجزایر
-        مقام اول                  2007 مکزیک
-        مقام دوم                  2009 ایتالیا
-        مقام دهم                  2011 آرژانتین

جمعه 7/1/1394
Friday 3/27/2015
تعداد بازدید کنندگان