تبلیغات


ت
مشخصات اعضای تیم ملی والیبال بزرگسالان بانوان ایران

 

اسامی و مشخصات بازیکنان تیم ملی والیبال بزرگسالان بانوان ایران
ردیف
شماره بازیکن
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
پست تخصصی
باشگاه فعلی
1
1
مهدیه خواجه کلایی
1988
قطر پاسور
گاز تهران
2
2
فاطمه شعبان خمسه
1982
پاسور
گاز تهران
3
4
معصومه انگوتی
1990
دریافت کننده قدرتی
گاز تهران
4
5
مریم کامیابی
1991
پاسور
پرسپولیس تهران
5
7
فاطمه رشیدی
1985
دفاع وسط
پرسپولیس تهران
6
8
مهتا محمدی
1990
دریافت کننده قدرتی
گاز تهران
7
9
پوران زارع
1984
دفاع وسط
ذوب آهن اصفهان
8
10
پریما حکام زاده
1989
لیبرو
-------
9
11
بهاره نیازی
1984
دریافت کننده قدرتی
گاز تهران
10
12
زینب گیوه
1983
دریافت کننده قدرتی
پرسپولیس تهران
11
14
فرنوش شیخی
1990
دفاع وسط
گاز تهران
12
18
مائده برهانی
1988
قطر پاسور
پرسپولیس تهران
 
اسامی و مشخصات کادر فنی تیم ملی والیبال بزرگسالان بانوان ایران
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
باشگاه فعلی
1
فریبا صادقی
سرپرست
ذوب آهن اصفهان
2
سیما صدیقی
سرمربی
گاز تهران
3
اکرم قهرمانی
مربی
------
4
محمد شعبان خمسه
مربی
------
5
فریال فانیان
پزشک
------
6
فرید صائبی
آنالیزور
------
7
پدیده بلوری زاده
بدنساز
گاز تهران
8
سارا خدارحمی
فیزیوتراپ
------
 


شنبه 9/12/1393
Saturday 2/28/2015
تعداد بازدید کنندگان